In de waterbouw blijft het noodzakelijk om op bepaalde projecten handmatig steenzetwerk in de gradatie 20/30 uit te voeren. Om te voorkomen dat projecten stilgelegd moeten worden, heeft de Vereniging van Waterbouwer in de richtlijn de aanbeveling gedaan aan opdrachtgevers om vanaf medio 2013 alleen die bedrijven en/of steenzetters in te zetten die in het bezit zijn van een certificaat ‘Handmatig steenzetten’.

De steenzetters die het Rotterdams Steenzetbedrijf opleidt en inzet, beheersen de traditionele, ambachtelijke wijze van steenzetten en zijn in het bezit van het certificaat ‘Handmatig steenzetten’. Hierbij worden de stenen verplaatst en gezet met behulp van schuif- en roltechnieken, aangevuld met gebruik van het steenzet-ijzer. De belasting op het lichaam wordt hierdoor geminimaliseerd.

Certificering

R

otterdams Steenzetbedrijf B.V. is in het bezit van diverse certificeringen conform
VCA*, ISO 9001 en BRL SIKB 7000.

Binnen ons bedrijf staat kwaliteit en veiligheid voorop. Wij willen onze opdrachtgevers graag tevredenstellen, waarbij de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers wordt gewaarborgd én het milieu gespaard blijft. Daarom zijn wij VCA*, ISO 9001 en BRL SIKB 7000 gecertificeerd.

VCA*

RSB voldoet aan de Veiligheid, Gezondheid en Milieu(VGM) Checklist Aannemers (VCA*). Doel van deze checklist is om RSB veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee wordt getoetst op ons VGM-beheersysteem.

Het VGM-beheersysteem is in de bedrijfscultuur van RSB geïntegreerd en het aantal onveilige handelingen is daarmee tot een nulpunt gebracht. Jaarlijks wordt RSB getoetst op diverse aspecten van ons VGM-beheersysteem om de continuïteit te garanderen.

ISO 9001:2015

RSB is in het bezit van een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers.

Daarnaast gebruikt RSB het als richtlijn voor ons kwaliteits- en veiligheidssysteem. Goede procesbeheersing en continue verbetering zijn de uitgangspunten van dit systeem, met als doel de productkwaliteit en klanttevredenheid op een hoog niveau te behouden.

BRL SIKB 7000

RSB is gecertificeerd voor BRL SIKB 7000 protocol 7001 en 7004. Middels dit certificaat is RSB bevoegd tot het uitvoeren van landbodem- en waterbodemsaneringen. BRL SIKB 7000 protocol 7001 en 7004 wordt door opdrachtgevers steeds vaker als eis gesteld.

Ook als er op voorhand geen directe aanleiding is voor sanering, worden deze protocollen dan als richtlijn gebruikt voor het veilig en gezond werken onder goede ARBO hygiënische omstandigheden in of met verontreinigde bodem.
Deze richtlijn staat voor het maken van goede afspraken, het borgen van risico’s in het werkproces en het aantoonbaar naleven van de gemaakte afspraken.